Follow by Email

Thursday, May 22, 2014

Learn Albanian

LESSON ONE: Basics- Mësimi i parë, elementët kryesorë
You will learn how to say goodbye to someone, to introduce yourself, and basic important phrases. Në këtë mësim ju do të nxëni si ti thoni mirëmëngjes dikujt, të parëzantoni veten tuaj, dhe fjali themelore të rëndësishme.

Greeting/Pëshëndetje
Basic phrases; fjali themelore
Verbs “to be”, “to have”; Foljet “me qënë”, “me pat”
Means of transport= Mjetet e transportit
Basics: Elementi basilari. Pronomi
I
Unë
We
Ne
You
Ti
You
You
He
She
Ai
Ajo
They
Ata(m)
Ato(f)


Good morning (day)

Mirëmëngjes


Hello/Goodbye

Tungjatjeta, ngjatjeta 
Goodbye

Mirëupafshim
Good evening
Mirëmbrëma
Goodnight

Natënemirë

Please
Ju lutem
Thank you
Faleminderit
Your welcome
Mirëseardhët
Yes
Po
No
Jo
Sir, Mister
Zoti, Zotni
Madam, Mrs.
Zonjë
Miss (unmarried woman)
Zonjushë
This
Ky (m), kjo(f)
You (polite)

Ju


  to be-me qënë
 to have-AVERE
Unë jam
Ju jeni
Ai, Ajo është
Unë kam
Ti ke
Ai, Ajo ka
You have(polite).
Do you have?
Understand
Do you understand?
It is.
 Is it?
Ju keni.
A keni?
Kuptoj
A kuptoni? (polite)
është.
është?
Mirëmëngjes,  Tungjatjeta,  Mirëupafshim,  Mirëmbrëma,   Natënemirë,  Faleminderit,  Mirëseardhët,  Po, Jo,  Zoti, Zotni, Zonjë,  Zonjushë
Unë, ti, ai, ajo, ky, kjo, ju, jam, je, është, kam, ke, ka, kuptoj, a keni?, a kuptoni?, është


LESSON ONE: Basic phrases: Fjali themelore

Basics: Elementi basilari, want, don’t want, understand

Where is the toilet?
Where is the bathroom?
Ku është banjua?
How much?
Sa?
How much does it cost?
Sa kushton?
What time?
Çfarë kohe? Ç’orë?
At what time?
Në ç’orë?
I want
Unë dua
Time, hour
kohë, orë
I don’t want
Nuk dua
I understand
kuptoj
Where
Where is(it)?
Ku
Ku është?
I don’t
understand
Nuk kuptoj
LESSON ONE: Introducing yourself or someone else, such as your child, or friend. =Parëzantim
Informal: Introducing your friend

I: ________, të parëzantoj shokun( mikun) tim _________.
II: Gezohem që u njohëm!
III: Gjithashtu!
I: __________, ky është fqinji im i ri.
II: Gëzohem, Unë jam________. Si të quajnë?
III: Quhem _______, Gëzohem që u njohëm!

                       
                         
Formal: What’s your name?/ Si quheni?

I: Mirëmbrëma ______, Ju parëzantoj mikun tim.
II: Jam ________, Gëzohem!
III: Kënaqësia është e imja, Mike.
I: Më falni, Ju jeni mësuesja _________?
II: Po unë jam, dhe ju si quheni?
III: Jam______________, gëzohem që u njohëm..
Introduce
me prezantue
My
tim
Friend
shok, mik
Nice to meet you
gëzohem që u njohëm
New
i ri(m), e re(f)
neighbor
fqinj
What
çfarë, ç
How
si
No comments:

Post a Comment